Préambule

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène verwerkt persoonsgegevens (hierna "persoonlijke gegevens)" over u in verband met het gebruik van deze website (hierna "site").

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid heeft tot doel u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens en over uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de ter zake geldende bepalingen, in het bijzonder wet 78-17 van 6 januari. , 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens die op – of via – de site zijn verzameld.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène verzamelt persoonsgegevens (online, ook per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de methode van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer voor hem specifieke elementen.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH
Kellermannstraat 2
59100 Roubaix - Frankrijk

www.ovh.com

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène; bepaalde technische diensten (logies, beheer van toeristische gegevens) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (IRIS Interactive).

Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de aan hem toevertrouwde gegevens die niet in het dienstencontract zijn voorzien en die hem verplicht technische en organisatorische regelingen te treffen die voldoen aan de veiligheids- en vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam ;
 • Voornaam ;
 • E-mailadres ;
 • Adres ;
 • Postcode ;
 • Dorp ; 
 • Telefoonnummer.

En alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de site: bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site kunnen alleen worden gebruikt als u het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u de site bezoekt of gebruikt. U bent vrij om al uw persoonsgegevens of een deel ervan al dan niet te verstrekken.

Als u er echter voor kiest om ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functionaliteiten van de Site niet correct functioneren en/of wordt u de toegang tot bepaalde pagina's van de Site geweigerd. de site.

Cookies en andere trackers

De Site kan cookies of andere technologieën gebruiken die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw navigatie op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u uitlogt van de site om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u uitlogt van de site).

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een service uw hardware laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft op te geven op elke webpagina die erom vraagt.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met de diensten om deze te verbeteren.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens haar uit te voeren en met name voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van sites en applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om inhoud van de App-sites met andere mensen op sociale media te delen of om die andere mensen te laten weten wat u kijkt of denkt (bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)

In dit geval kunnen pixeltags en cookies van deze externe aanbieders worden gebruikt en bewaard. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór geolocatie en vóór opslag. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de site-activiteit te schrijven voor het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène en om u betere diensten en advertenties aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd. Ze zullen uw IP-adres niet koppelen aan hun andere gegevens.

Wanneer u op de site surft, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, krijgt u een melding en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de sites te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik door het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit het geval zou zijn, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit en functies van de site niet correct werken en dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 8: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): Max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor een periode die nodig is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons had en op uw initiatief heeft uitgevoerd.

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven vermeld, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.

Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld ten behoeve van de activiteiten van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène, betere aanpassing van producten en diensten van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène aan de behoeften van klanten of de naleving van de wettelijk vastgelegde rapportageverplichtingen, en andere gelijkaardige activiteiten.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden van zijn activiteit en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

 • Reageren op verzoeken om informatie over bezoeken, evenementen, openingstijden, aanbieders van activiteiten en alle informatie over het grondgebied
 • Beantwoorden van aanvragen voor brochures en versturen per post of e-mail
 • Reageer op het abonnementsverzoek voor de nieuwsbrief en verstuur het
 • Integreer de gebruiker in de Sendinblue-database voor het verzenden van de nieuwsbrief
 • Reageren op verzoeken van toeristische dienstverleners
 • Stuur documenten naar toeristische dienstverleners
 • Beantwoorden van persvragen
 • Stuur documenten naar perscontacten
 • Reageren op en rekening houden met suggesties ter verbetering van de inhoud en de website van internetgebruikers

Onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène om dit samen met andere nuttige persoonlijke gegevens te gebruiken om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de opslag, de registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, het delen en de vernietiging van persoonsgegevens in overeenstemming met wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europees Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden gecontroleerd door het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om meer te weten te komen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

In geval van toegang tot de site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door het blijven gebruiken de site, die wordt beheerst door het Franse recht, de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en dit beleid, draagt ​​u uw persoonlijke gegevens over naar de Europese Unie en stemt u in met deze overdracht.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt binnen het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat het ervoor zorgt dat entiteiten buiten de Europese Unie, alvorens ze door te geven, een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.

Als het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène erachter komt dat een derde partij aan wie het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène persoonsgegevens heeft meegedeeld voor de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden, persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit beleid te respecteren of in strijd is met toepasselijke wet, zal het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène al dan niet toestemming te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan ook worden verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan derden als het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor diensten accommodatie door een derde partij) of om zijn wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van activa aan een derde partij, controlewijziging of gehele of gedeeltelijke liquidatie van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène) .

Bovendien kan het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène uw persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan u afhankelijk bent of toegewezen aan het grondgebied waarin u zich bevindt voor de behoeften van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène. Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan uw persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène en de commerciële partner samen een evenement sponsoren of deelnemen aan een marketingpromotie waaraan u deelneemt.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène kan uw persoonsgegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène te goeder trouw van mening is dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk proces (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel , dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Aubrac Laguiole Carladez Viadène VVV, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kan het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op elke andere methode die door het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène geschikt wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de VVV-groep Aubrac Laguiole Carladez Viadène.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht heeft geen betrekking op afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonsgegevens die zijn aangemaakt door het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: Place de la Mairie 12210 Laguiole, met een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons e-mailadres contact@tourismeenaubrac.com. U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden definitief verwijderd aan het einde van deze laatste.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u beschikt al over deze informatie;
 • de registratie of mededeling van uw persoonlijke gegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • communicatie van informatie blijkt onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan het te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of openbaar gemaakt aan onbevoegde derden. .

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène heeft fysieke, elektronische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of eventuele vernietiging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen omvat het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène technologieën die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens tijdens de overdracht te beschermen. Ondanks de inspanningen van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène om uw persoonsgegevens te beschermen, kan het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van persoonsgegevens.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot werknemers en dienstverleners van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène die deze nodig hebben bij de uitvoering van hun opdracht. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet respecteren.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountgegevens. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - Conflictoplossing

Hoewel het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène redelijke maatregelen heeft genomen om persoonlijke gegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène doet er echter alles aan om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène op het volgende adres: contact@tourismeenaubrac.com.

Het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène zal klachten over het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of het misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Voor elke vraag over dit beleid, om geen informatie meer te ontvangen van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres adres: contact@tourismeenaubrac.com.

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt volgens de behoeften van het VVV-kantoor van Aubrac Laguiole Carladez Viadène en de omstandigheden of indien wettelijk vereist. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.

Laatste wijziging: 08 augustus 2022

Was deze inhoud nuttig voor u?